Dobrodošli u zonu mentalnog zdravlja

Dr Jadran Tačić, psihijatar, psihoterapeut

Rođen 1962 g /55 g/. Završio Medicinski fakultet/Skoplje/,specijalizaciju psihijatrije/Beograd/,subspecijalizaciju psihoterapije /Beograd/. Nakon višegodišnjeg rada u "opštoj praksi", radi na Psihijatrijskom od. OB Subotica. Od 2006 g radi u "privatnoj praksi", a 2009 g je osnivač privatne psihijatrijske ordinacije "Naltrex Zone", sada "Tačić - naltrex" u Subotici.

Pripadnik je "integrativne psihijatrijske škole" sa edukacijama iz farmakoterapije, Kognitivno-bihevioralne psihoterapije, Psihoanalitičke psihoterapije, Sistemske porodične terapije zavisnosti.

Nakon osnivanja SPO "Naltrex Zone", sada "Tačić - naltrex" uspešno radi na prevenciji, zbrinjavanju i rehabilitaciji mentalnih bolesnika: bolesti zavisnosti, stanja straha, depresija, psihoza, demencija, seksualnih poremećaja.