Dobrodošli u zonu mentalnog zdravlja

Mentalna bolest nije sudbina

Privatna psihijatrijska ordinacija „Naltrex Zone“, a sada „Tačić - naltrex“, je osnovana jula 2009 g radi prekidanja patnje koju izazivaju mentalne bolesti.

Pokušali smo da odgovorimo izazovu porasta mentalnih bolesti svih oblika i od svog osnivanja OČUVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA i LEČENJE MENTALNIH BOLESTI postaje naš osnovni zadatak !

Prioritet - Mentalno zdravlje!

Lečenje strahova, depresija, psihoza, demencija, seksualnih i drugih mentalnih poremećaja lekovima i „razgovorima“ (psihoterapijom) postaje naš cilj.

Lečenje bolesti zavisnosti /alkoholizma, heroinomanije, pušenja i dr/ najsavremenom metodom /buprenorfinom, naltrexonom/, uz sistemsku porodičnu psihoterapiju, do potpunog izlečenja /ne do prekidanja upotrebe/ postaje naš izazov.

Trudićemo se da naša ordinacija Vama bude „mesto bez mentalne patnje i bez droge“ !

Vaša patnja nestaje uz našu pomoć

Bolesti zavisnostiMentalne bolesti
HyperLinkHyperLink